Miesiąc Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

W ramach Miesiąca Różnorodności firma LPP przeprowadziła działania edukacyjno-informacyjne nt. wartości, zasad i sposobów zgłaszania zachowań niepożądanych. Firma udostępniła pracownikom poradnik – „Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację”, powstały z inicjatywy Fleishmann-Hillard, pod honorowym patronatem RJP i RPO oraz przygotowała filmy w których Country Managerowie opowiedzieli o swoich pasjach w ojczystych językach. Chcąc wspierać pracowników w budowaniu kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność i drugiego człowieka, firma przeprowadziła działania edukacyjno-informacyjne, w ramach których przypomniano m.in. o wartościach i zasadach obowiązujących w LPP czy też sposobach zgłaszania zachowań niepożądanych. Mając też na uwadze eliminowanie w kulturze firmy języka wykluczenia, udostępniła pracownikom poradnik – „Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację”, powstały z inicjatywy Fleishmann-Hillard, pod honorowym patronatem RJP i RPO. Dodatkowo, wspólnie z Country Managerami nagrane zostały filmy, w których opowiedzieli o swoich pasjach w ojczystych językach. Firma dołączyła również do akcji „Dwie godziny dla rodziny” prowadzonej przez Instytut Humanites, w ramach której pracownicy mogli skrócić czas pracy o 2 godziny, by spędzić je z najbliższymi. Dzięki działaniom z obszaru Diversity&Inclusion, firma umożliwiła lepsze zrozumienie współpracowników czy partnerów biznesowych, przypomniała wartości, którymi kieruje się na co dzień oraz możliwości zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie, a z pomocą poradnika przekazała wiedzę jak rozmawiać z innymi z poszanowaniem ich odmienności. W ramach akcji „Dwie godziny dla rodziny” firma zwróciła uwagę jak ważne jest, aby być uważnym na potrzeby najbliższych. Dzięki tej inicjatywie pracownicy nie tylko zyskali dwie godziny wolne od pracy, ale mieli też możliwość wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, dzieląc się z innymi tym, jak spędzili ten czas wolny z najbliższymi. Miesiąc Różnorodności w LPP podkreślił tym samym znaczenie wartości, jaką dla firmy stanowi różnorodność zespołów, która sprzyja kreatywności i budowaniu pozytywnych relacji ze współpracownikami.

https://www.facebook.com/DiscoverLPP/videos/167306922091157