Miesiąc Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Intive,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

W 2021 firma intive świętowała Miesiąc Różnorodności (#EUDiversityMonth) organizując webinary o zdrowiu psychicznym: odwadze, męskiej wrażliwości, historii ruchu LGBT+, bezpieczeństwie dzieci w sieci oraz nieuświadomionych uprzedzeniach. Dodatkowo przeprowadzono rekrutację uzupełniającą na nowego Ambasadora LGBT+, opublikowano wywiad z pracowniczką intive na temat różnorodności i wprowadzono gadżety w postaci tęczowych przepasek biodrowych/nerek. Kontynuacja celebracji różnorodności przez intive jest wyrazem konsekwencji działania w utrzymywaniu otwartego miejsca pracy, a także tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy. Jest to też okazja do prowadzenia dialogu i zbierania opinii, będących podstawą do tworzenia nowych praktyk oraz uzupełniania / modyfikacji rozwiązań.