Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży – Philip Morris Polska S.A.

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Przy współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zorganizowany został „Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży – Małopolska 2006”, który był największym przedsięwzięciem z udziałem samorządów w dziewięcioletniej historii Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży. Honorowy patronat nad akcją objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego i Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W akcji wzięły udział 52 gminy i 6 powiatów z rejonu krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego, a także Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie i organizacje pozarządowe.

W ramach kampanii skierowanej do małopolskich sprzedawców za pośrednictwem policji, straży miejskiej i wolontariuszy ze Stowarzyszenia „U Siemachy” trafiło ponad 5 tysięcy ulotek z informacją o grożących karach i sposobach odmawiania sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim. Za pośrednictwem Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zorganizowane zostały również szkolenia dla psychologów i pedagogów szkolnych (w sumie 140), sprzedawców (97 osób), nauczycieli (106 osób) i rodziców (kilka tysięcy osób), a także uczniów szkół handlowych (217 osób), z których będą się rekrutować przyszli sprzedawcy. Część gmin podjęła własne działania kontrolne, prowadząc badania z udziałem tajemniczego klienta, organizując happeningi i konkursy.