Miesiąc BHP w Kuehne+Nagel

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W ramach Miesiąca BHP pracownicy Kuehne + Nagel mogą uczestniczyć w przeznaczonych dla nich i ich bliskich szkoleniach, warsztatach oraz konkursach poruszających kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2017 roku mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie, którego celem było opracowanie plakatu nawiązującego do tematyki bezpieczeństwa „Bezpieczne miejsce pracy moich rodziców”, oraz w grze edukacyjnej „Pierwsza pomoc”. Dodatkowo w ramach spotkań profilaktycznych zostały wykorzystane alkogogle, które miały na celu pokazanie, jak działają nasze zmysły po wypiciu alkoholu.