Miękki start w Grupie GPEC

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2013

W ramach specjalnego programu adaptacyjnego – Miękki start w Grupie GPEC – każdy z nowo zatrudnionych może liczyć na szczególne traktowanie. Pomocny w trakcie pierwszych dni jest nie tylko bezpośredni przełożony pracownika, ale również wyznaczony specjalnie dla niego opiekun adaptacji, który wprowadza go w życie firmy oraz wspiera przy zapoznawaniu się z narzędziami i systemami informatycznymi, instruuje go, doradza mu, a także ułatwia nawiązywanie kontaktów z innymi osobami.