Miejskie Klimaty

Metryka praktyki

Firma: Grupa Veolia,
Branża: Energetyka, Recykling,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Program „Miejskie Klimaty”, zainicjowany przez Fundację Veolia Polska, działającą przy Grupa Veolia w Polsce, i Pracownię Miejską, wyposaża samorządy i mieszkańców w wiedzę i narzędzia niezbędne do realizowania efektywnej współpracy w obszarze mitygacji zmian klimatu oraz stwarza warunki i merytoryczne podstawy do realizacji międzysektorowych działań podnoszących gotowość miast na konsekwencje zmian klimatu. W prowadzeniu dialogu społecznego wykorzystywane są metody konsultacji społecznych oparte na grywalizacji i niestandardowych narzędziach,  które pozwalają w efektywny sposób jednocześnie edukować i zbierać informację zwrotną. W efekcie międzysektorowej współpracy, wypracowywane są potencjalne rozwiązania lokalnych problemów związanych ze środowiskiem. W 2019 roku program realizowany był w dwóch miastach: Zamościu i Słupcy. Dla każdego z nich, powstały cztery foresighty (scenariusze przyszłości), przedstawiające możliwe opcje rozwoju miasta w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

Więcej informacji