Miejsce pracy – edukacja pracowników – Tebodin Poland

Metryka praktyki

Firma: Tebodin Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości, Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Tebodin Polska przygotowała program adaptacyjny, w ramach którego wszyscy nowi pracownicy zatrudnieni w danym okresie biorą udział w dniu adaptacyjnym organizowanym w siedzibie głównej firmy. Podczas tego spotkania mogą poznać współpracowników oraz wziąć udział w szkoleniach dotyczących korzystania z firmowego intranetu czy zdobyć podstawowe informacje dotyczące pracy, m.in. o zakresie świadczeń socjalnych przysługujących pracownikom, charakterze działalności firmy, jej historii oraz wartościach i filozofii firmy. Podejmowane są również kwestie podstawowych zasad bezpieczeństwa w biurze i na budowie. W ramach spotkania przeprowadzana jest także ocena ryzyka zawodowego. Dodatkowo przygotowane jest szkolenie e-learningowe „Business Principles” o charakterze działalności firmy i zasadach w niej obowiązujących. Zwieńczeniem procesu wdrożenia jest szkolenie „Introduction into Projects”. Jego celem jest przekazanie podstawowych informacji o procedurach oraz narzędziach obowiązujących w firmie dotyczących realizacji projektów. Ponadto w ramach projektu „Internal Job Market” pracownicy mogą aplikować na aktualne wakaty w ramach wewnętrznych rekrutacji prowadzonych w różnych biurach Tebodinu na świecie.