Międzysektorowe partnerstwo na rzecz krwiodawstwa i szpiku

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Z kolei Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Fundacja „Solidarni Górnicy” oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie  podpisały trójstronne porozumienie dedykowane promocji honorowego krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz rejestru do banku dawców i dawczyń. Międzysektorowe partnerstwo na rzecz krwiodawstwa i szpiku przewiduje regularną organizację akcji krwiodawczo-szpikowych oraz spotkań informacyjno-profilaktycznych służących ochronie zdrowia i życia.