Międzynarodowy SuperFestiwal Kultur

Metryka praktyki

Firma: SuperDrob,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Międzynarodowy SuperFestiwal Kultur to przedsięwzięcie SuperDrob. W 2022 r. został on objęty honorowym patronatem starosty otwockiego, a hasłem przewodnim czwartej – edycji było „Piękno tkwi w różnorodności Kultur”. Wartością nadrzędną wydarzenia jest integracja pracowników międzynarodowych (prezentacja tradycji, kulinariów i dziedzictwa kulturowego różnych krajów). W czasie SuperFestiwalu rozgrywany jest turniej sportowy o Puchar Prezesa. W 2022 r. w wydarzeniu wzięło udział blisko 500 osób z takich krajów, jak Mołdawia, Kirgistan, Kolumbia, Indonezja, Nepal, Ukraina i Polska. Praktyka jest jednym z kluczowych wydarzeń w kalendarzu firmy.

Piękno tkwi w różnorodności Kultur!