Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2014

W Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji, obchodzonym 9 grudnia, w T-Mobile Polska zorganizowano w 2014 roku warsztaty, których celem było podniesienie świadomości pracowników na temat prawa, zasad jego stosowania oraz unikania sytuacji, które mogą doprowadzić do działań kwalifikowanych jako korupcyjne w ramach biznesowych aktywności. Informacje o Dniu Przeciwdziałania Korupcji zamieszczono w serwisie intranetowym, gdzie znalazł się również wywiad z prezesem i członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszar compliance, pokazywany także na ekranach multimedialnych w holu głównym firmy. Przygotowano też artykuł w wewnętrznym magazynie „Co słychać?” oraz przeprowadzono kampanię informacyjną w postaci materiałów BTL/naklejek w całej firmie.