Międzynarodowe Forum Innowacji – Grupa Muszkieterów

Metryka praktyki

Firma: Grupa Muszkieterów,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2013

Model biznesowy Grupy Muszkieterów także zakłada zaangażowanie w życie Grupy wszystkich jej członków – właścicieli supermarketów, franczyzobiorców, pracowników struktur i punktów sprzedaży – w 6 krajach europejskich, w tym także w Polsce. Celem programu Międzynarodowe Forum Innowacji jest inicjowanie trendów, tworzenie nowych produktów i oryginalnych usług. W jego ramach można zgłaszać pomysły w 2 kategoriach: „Innowacja” (projekty, których jeszcze nie wprowadzono w życie, na etapie pomysłu lub we wczesnej fazie realizacji ) oraz „Dobre praktyki” (projekty funkcjonujące w poszczególnych punktach sprzedaży lub centrali, które mogą zostać rozpowszechnione w innych placówkach lub krajach) – przez zespoły składające się od 2 do 5 osób. W ramach edycji 2012/2013 w Polsce nadesłana została rekordowa liczba zgłoszeń – łącznie 30 projektów. W ramach obu kategorii przewidziane są 3 nagrody finansowe.