Międzynarodowe Forum Dyskusyjne – Nestlé Polska

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Forum Dyskusyjne Nestlé to projekt przygotowany z myślą o studentach, podczas którego mogą oni zyskać praktyczną wiedzę na temat zarządzania i funkcjonowania międzynarodowego przedsiębiorstwa.

W roku 2006 studia przypadków dotyczyły takich obszarów działalności jak marketing, sprzedaż, logistyka, finanse, HR, dział techniczny, dział prawny i PR.

Za pośrednictwem strony internetowej www.forum.nestle.com studenci dyskutują nad najlepszym rozwiązaniem problemu, z którym zetknęli się menedżerowie w Polsce lub w oddziałach Nestlé w innych krajach. Podsumowaniem dyskusji jest podanie rozwiązań zastosowanych w Nestlé oraz wyłonienie laureatów. W ostatniej edycji zaprezentowano prawie 30 studiów przypadku, a stronę odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób.

Zwieńczeniem projektu jest szkolenie menadżerskie, na które zapraszani są laureaci najciekawszych rozwiązań. Płyta zawierająca najciekawsze studia przypadków z różnych dziedzin z poprzednich edycji projektu jest od kilku lat nieodpłatnie przekazywana wykładowcom różnych ośrodków akademickich. Wspólnie z patronami płyty: Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych i Centrum im. Adama Smitha firma zachęca do wykorzystywania tych zadań jako materiału szkoleniowego podczas ćwiczeń dla studentów. W 2006 została rozprowadzona w nakładzie około 1000 sztuk.