Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup – TZMO

Metryka praktyki

Firma: TZMO,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2010

Firma TZMO, dostarczając wyroby chłonne dla osób z nietrzymaniem moczu, zauważyła, że osoby niepełnosprawne intelektualnie przebywające w domach pomocy społecznej nie są angażowane w żadne ciekawe inicjatywy. Tak zrodził się pomysł rozgrywek piłkarskich dla osób niepełnosprawnych, które TZMO organizuje nieprzerwanie od 2001 roku. W ciągu 10 lat inicjatywa rozszerzyła się na inne kraje europejskie. Finały drużyn polskich i zagranicznych od 5 lat odbywają się zawsze w Toruniu.

Informacja o kwalifikacji do turniejów wysyłana jest niemal do wszystkich domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W 2010 roku w turniejach, które odbywały się w 3 miastach w Polsce, wzięło udział 57 drużyn. Do finału zakwalifikowało się 17 z Polski i 13 z zagranicy.

W lipcu 2010 roku z okazji jubileuszu finał został poprzedzony Świętem Piłki na Okrągło dla wszystkich mieszkańców Torunia i okolic. Wśród gotyckich zabytków toruńskiej Starówki przygotowano profesjonalne boisko do streetballa. W turnieju koszykówki ulicznej, który był głównym wydarzeniem święta, wzięło udział 27 drużyn. Jeśli weźmie się pod uwagę, że imprezę zorganizowano w dzień powszedni – trzeba przyznać, że zainteresowanie osób grających i kibiców było imponujące. Świętu towarzyszyły także inne atrakcje, m.in. pokazy sztuczek koszykarskich, obecność brązowych medalistek Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet oraz liczne zabawy sportowe.

Mimo że temat niepełnosprawności intelektualnej jest w Polsce nadal tabu, udało się zainteresować koszykówką uliczną i Ligą SENI Cup nie tylko media lokalne, ale też ogólnopolskie. TZMO promuje sport jako dobrą formę terapii, która rozwija sprawność fizyczną, uczy wytrwałości i pokonywania własnych słabości. Celem Ligi jest integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Na boisku bowiem wszyscy – bez względu na swoją sprawność – tak samo cieszą się z sukcesów i odczuwają gorycz porażki.