Między nami sąsiadami – Provident

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2010

„Między nami sąsiadami” to konkurs na najlepszy projekt wolontariatu sąsiedzkiego. Rozpoczynając program, firma czerpała z doświadczeń prowadzonego od 2006 roku programu wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”.

Adresatami są sąsiedzi wolontariusze. Ludzie, którzy mają pomysł na to, jak zmienić na lepsze najbliższe otoczenie. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie krótkiego opisu problemu oraz zebranie grupy osób chętnych do pracy. Najlepszy projekt otrzymuje grant finansowy na realizację pomysłu w wysokości 5 tysięcy zł. Do tej pory zostały zrealizowane dwa projekty wolontariatu sąsiedzkiego – na osiedlu Gdańsk Morena oraz w gminie Stare Włóki koło Olsztyna.

W Gdańsku sąsiedzi wolontariusze odnowili i wyposażyli plac zabaw dla dzieci – w projekcie wzięło udział 20 osób. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego konkurs był realizowany we współpracy z „Gazetą Olsztyńską”. Uroczysty finał akcji odbył się w siedzibie redakcji w Olsztynie. Laureatami tej edycji konkursu była trójka młodych ludzi, która za otrzymany od firmy grant finansowy przygotowała od podstaw boisko do piłki siatkowej.

Ostatnia edycja konkursu „Między nami sąsiadami” została zorganizowana we współpracy z „Expressem Bydgoskim”. Zwycięski projekt „Ogródek i chatka dla wnuczka i dziadka” zostanie zrealizowany na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy wiosną 2011 roku.

We współpracę przy realizacji konkursu zaangażowały się media regionalne: „Gazeta Olsztyńska”, „Dziennik Elbląski”, „Nasz Mazur”, „Gazeta Ostródzka” oraz „Express Bydgoski”. Łącznie na temat prowadzonych projektów ukazało się 25 publikacji (prasa i internet). Inicjując program, firma Provident chciała zachęcić do działalności wolontariackiej społeczności lokalne, ożywić sąsiedzką inicjatywę, a tym samym przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.