Mie(dź) Rodzinę

Metryka praktyki

Firma: KGHM Polska Miedź,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

KGHM Polska Miedź realizowała kampanię Mie(dź) Rodzinę. Na początku kampanii zorganizowano konferencję, aby wspólnie z samorządami poznać dobre praktyki na pozyskanie „aniołów stróżów” dla potrzebujących dzieci. Dzięki współpracy z PCPR-ami, wyszkolono nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, a kilkanaścioro dzieci znalazło nowy dom w rodzinnej pieczy zastępczej. Kampanię realizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.