Microsoft dla non-profit – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Polski oddział Microsoft zainaugurował w 2006 roku nowy program na rzecz organizacji III sektora w Polsce – program wsparcia technologicznego „Microsoft dla non-profit”. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych o charakterze niekomercyjnym, działających na rzecz dobra publicznego, posiadających nie więcej niż 50 stanowisk komputerowych. Z oferty mogą też korzystać muzea i biblioteki publiczne.

Celem programu jest zapewnienie organizacjom pozarządowym dostępu do legalnego i nowoczesnego oprogramowania, a w efekcie umożliwienie im sprawniejszej i bardziej efektywnej pracy na rzecz społeczności.

W ramach programu Microsoft przekazuje bezpłatnie swoje produkty – poczynając od Microsoft Office 2003, a kończąc na zaawansowanych produktach serwerowych czy bazodanowych. Partnerem i operatorem projektu w Polsce został ekspert technologiczny w środowisku organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki.

Program „Microsoft dla non-profit” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskich organizacji o charakterze społecznym na nowoczesne produkty informatyczne, jednocześnie bierze pod uwagę ich niekomercyjny charakter i bardzo ograniczone możliwości finansowe. Jedynym kosztem dla organizacji jest opłata administracyjna, która wynika z kosztów obsługi całego programu – samo oprogramowanie jest przekazywane przez firmę Microsoft bezpłatnie. Opłata administracyjna jest skalkulowana na poziomie około 6% wartości rynkowej oprogramowania i jest pobierana przez operatora programu – Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki.

Pilotażowa część programu „Microsoft dla non-profit” ruszyła na początku września 2006 r. Do tej pory z programu skorzystało już 21 organizacji pozarządowych, a łączna wartość przekazanego na ich rzecz oprogramowania wynosi ponad 1 mln złotych. Dzięki programowi firma Microsoft potwierdza swoje zobowiązanie na rzecz zwalczania „wykluczenia informacyjnego”.