Miasto Orange – gra strategiczna

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zaangażowanie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2016

Wyzwanie przed jakim stanęła firma Orange dotyczyło tego, jak efektywnie i skutecznie przekazać informacje o nowej strategii i towarzyszącej jej filozofii działania do pracowników tak, aby każdy wiedział, co ona dla niego oznacza i zaangażował się w jej realizację. Wybrano formę gry.

Miasto Orange – gra strategiczna składała się z rundy wprowadzającej i pięciu rund wokół pięciu obszarów strategii i miała formułę wirtualnej podróży po mieście, stąd nazwa – „Miasto Orange”.

Każdy z grających zespołów przygotowywał swój profil, wybierał nick i avatara oraz dodawał opis. Profile wzorem portali społecznościowych mogły być oglądane i lajkowane przez grających. Każda z rund miała swojego sponsora – menedżera z poziomu ExeCom, który wprowadzał do danej rudny. Zadania miały różnorodną formę, były to: quizy, zagadki, rebusy, układanki i symulacje rozmów, które w grze pogrupowane były w misje adekwatne do danego filaru strategii.

Wyzwania, czyli zadania realizowane w rzeczywistości, były również bardzo różnorodne. Gracze zbierali dobre praktyki klienckie, które można byłoby przenieść do firmy, szukali pomysłu nowej usługi czy inicjatyw usprawniających lub oszczędnościowych. Dobrze sprawdzały się wyzwania, które pozwalały na integrację zespołu tj. nakręcenie filmu o usługach Orange lub o zespole, przygotowanie plakatu, ulotki lub graffiti.

Wykonywanie zadań i wyzwań było nagradzane wirtualną walutą, każdy z grających miał możliwość bieżącego śledzenia wyników w rankingach. Zwycięzcy wyzwań byli wyłaniani w drodze zbierania lajków i ostatecznie decyzją komisji z udziałem sponsorów. Za swoje osiągnięcia zespoły otrzymywały nagrody wirtualne i rzeczywiste.

Gra stała się głównym narzędziem wspierającym komunikację nowej strategii. Inne cele, jakie zostały przed nią postawione to: stymulowanie zaangażowania, rozwój współpracy oraz integracja. Dlatego jednym z głównych założeń gry był jej zespołowy charakter. Innym ważnym założeniem było odzwierciedlenie w strukturze gry filozofii Słuchamy i Działamy. Uczestnicy najpierw zdobywali ważne informacje, realizując zadania wirtualne, a następnie wykorzystywali zdobytą wiedzę realizując wyzwania w rzeczywistości.

Korzyści wyrażone w opiniach uczestników to:

  • poznanie strategii i nowej wizualizacji Orange w ciekawej i nowoczesnej formule – lepsze poznanie oferty i różnych obszarów działania Orange – przygotowanie pracowników do roli ambasadorów
  • integracja i dobra zabawa.