Miasta Przyszłości – RWE Polska

Metryka praktyki

Firma: RWE Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważone miasto
Dokument źródłowy: Raport 2013

Edukacją oraz promowaniem idei zrównoważonych miast zajęła się również firma RWE Polska w programie Miasta Przyszłości. Projekt poświęcony jest kluczowym wyzwaniom związanym z rozwojem ośrodków miejskich. Prowadzony z udziałem strony rządowej, samorządowej i biznesowej, zapewnia transfer wiedzy na temat rozwiązań z zakresu zarządzania miastami. Przybliża rozwiązania stosowane przez metropolie w różnych częściach świata, stymuluje wymianę doświadczeń oraz efektywniejszego włączania obywateli w zarządzanie organizmami miejskimi. W ramach programu stworzono platformę dyskusji na temat modeli i narzędzi zarządzania miastami w kontekście ich zrównoważonego i efektywnego rozwoju, a także rozwijania innowacji społecznych i budowania miast inteligentnych.