Miasta Idei na Śląsku

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Zrównoważone miasta
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Projekt Miasta Idei to próba zwrócenia uwagi na procesy, jakie zachodzą w miastach, na ich problemy, ale przede wszystkim – wyszukiwanie takich kierunków rozwoju miast, aby stały się one atrakcyjne dla mieszkańców.

Spotkania w ramach projektu Miasta Idei podzielone były na 2 grupy:

  • warsztaty, podczas których uczestnicy (mieszkańcy, aktywiści miejscy oraz radni) przy wsparciu wyspecjalizowanych trenerów analizowali sytuację i pracowali nad rozwiązaniami,
  • otwarty dla publiczności panel dyskusyjny, podczas którego eksperci rozmawiali o tym, w jakim kierunku powinno zmierzać miasto na podstawie wypracowanych wniosków z wcześniejszych warsztatów.

W 2017 r. spotkanie pod hasłem Miasta Idei zorganizowane zostały w woj. śląskim w: Gliwicach, Jaworznie, Mikołowie, Zabrzu, Sosnowcu, Parku Rozrywki Legendia (Chorzów), Raciborzu, Świętochłowicach, Kłobucku i Parku Śląskim.

W 2017 r. powstał też kwartalnik „Miasta Idei”. Pierwszy numer pisma, który ukazał się 31 marca 2017 r., opowiadał o budowaniu metropolii. To największe wyzwanie, jakie czeka miasta konurbacji katowickiej. W drugim numerze kwartalnika można było znaleźć odpowiedź, jak spędzić czas wolny w miastach na Śląsku. Wrześniowy numer dotyczył komunikacji i wiążącej się z nią coraz mocniej elektromobilności oraz tego, jakie zmiany w transporcie publicznym oraz indywidualnym czekają Górnośląski Okręg Metropolitarny. Grudniowy numer poświęcony był tematyce zarządzania miastem i rewitalizacji.

Od 2018 r. dodatek „Miasta Idei” będzie ukazywał się z „Gazetą Wyborczą” raz w miesiącu. Na jego łamach będą poruszane m.in. tematy: inwestycji, komunikacji, zieleni, muzyki w mieście, przestrzeni publicznej, smogu etc.

W ciągu prawie 2 lat na Śląsku odbyło 25 spotkań. W warsztatach uczestniczyło prawie 580 społeczników i aktywistów miejskich. Do udziału w debatach zaproszono 150 ekspertów. Panelom dyskusyjnym przysłuchiwało się prawie 4 tys. osób.

Projekt realizowany jest wspólnie z urzędami miast zainteresowanymi wyszukiwaniem nowych kierunków rozwoju.

Więcej informacji: