METRO Student – METRO Group

Metryka praktyki

Firma: METRO Group,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W roku 2006 koncern METRO Group, we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu, uruchomił program stypendialny METRO Student, który jest rozwinięciem programu METRO Edukacja, prowadzonego przez koncern od 2000 r. Uczestnikami METRO Student są absolwenci  techników i liceów ogólnokształcących z całego kraju, a wyłonione w procesie rekrutacji osoby  studiują na dziennych studiach licencjackich w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Obecnie  w programie uczestniczy 22 studentów. METRO Group wspiera swoich podopiecznych, pokrywając m.in. koszty czesnego i zakwaterowania. Dodatkowo firma opracowała program przedmiotów  specjalizacyjnych, praktyk, szkoleń i zajęć prowadzonych przez menedżerów METRO Group.Celem METRO Student jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla branży handlowej,  stworzenie atrakcyjnej perspektywy zawodowej dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie programów  nauczania (przedmioty specjalizacyjne dostosowane do potrzeb wielkopowierzchniowych sieci handlowych) i integracji studentów ze środowiskiem pracy.

METRO Group planuje dalsze zwiększanie liczby stypendystów programu i jego rozwój jakościowy,  m.in spotkania z osobami z najważniejszych działów w firmie, tworzenie przez studentów własnych materiałów pomocnych w przyszłej pracy w koncernie.