Metro Edukacja – METRO Group

Metryka praktyki

Firma: METRO Group,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

METRO Group wraz z polskimi szkołami realizuje od 2000 r. program kształcenia młodzieży w dziedzinie nowoczesnego handlu. Projekt ma na celu przygotowanie młodych ludzi do pracy w nowoczesnych placówkach handlowych. Honorowy patronat nad projektem sprawuje J.E. Józef Glemp, Prymas Polski. Program kształcenia młodzieży w dziedzinie handlu Metro Edukacja został też pozytywne zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kuratoria oświaty.

W każdej ze szkół biorących udział w projekcie kadra nauczycielska oraz eksperci Centrum Kształcenia Zawodowego Handlowców w Niemczech dokonują modyfikacji dotychczasowych programów nauczania poprzez przygotowanie materiałów pomocniczych w postaci wzorców dokumentacji księgowej, kadrowej, płacowej itd., a także opracowanie polskich wersji filmów dydaktycznych z zakresu towaroznawstwa i obsługi klienta.

Sześć pierwszych szkół biorących udział w projekcie METRO Group wyposażyła w pracownie komputerowe. W ramach projektu Metro Edukacja uczniowie zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw handlowych na rynku i ich organizacji, poznają podstawy marketingu, sporządzają korespondencję handlową oraz uczą się korzystać z programów komputerowych służących m.in. do wystawiania faktur czy obsługi dostaw towarów nie tylko w szkole, ale również w samych sklepach pod okiem fachowców.

Istotnym elementem projektu, wzbogacającym wiedzę teoretyczną uczniów, jest miesięczny program praktyk zawodowych w placówkach handlowych METRO Group (Real, Praktiker oraz Makro Cash & Carry). Uczestnicy projektu otrzymują dwujęzyczny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

W roku szkolnym 2004/2005 program został rozszerzony na kolejne cztery szkoły w Radomiu, Katowicach, Olsztynie i Bytomiu, co oznacza, że obecnie w programie uczestniczy już 20 szkół. W czerwcu 2005 r. łączna liczba dotychczasowych absolwentów programu wzrosła do 444. Latem ub. roku 20 absolwentów Metro Edukacji ze szkół w Zabrzu, Częstochowie i Kielcach wyjechało do Niemiec na miesięczny kurs, który zakończył się przyznaniem certyfikatów magdeburskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Świadectwa te są honorowane przez wszystkie izby handlowo-przemysłowe w Niemczech. Polscy uczniowie spotkali się także z niemieckimi rówieśnikami, którzy w ramach innego projektu Internacjonalizacja kształcenia zawodowego”, przyjeżdżają na praktyki do warszawskich sklepów METRO Group.