Metoda Sustainable Solution Steering

Metryka praktyki

Firma: BASF Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Analizując trendy rynkowe i oczekiwania klientów, BASF zdecydował się przeprowadzić kompleksową analizę swojego portfolio pod kątem zrównoważonego rozwoju w ramach autorskiej metody kategoryzacji produktów według kryteriów zrównoważonego rozwoju: Metoda Sustainable Solution Steering. Każde z rozwiązań w portfolio firmy zostało przypisane do jednej z czterech kategorii. Oceniano wszystkie ogniowa łańcucha wartości, począwszy od etapu dostawy surowca, przez produkcję, fazę użytkowania, aż po utylizację, uwzględniając trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. W ramach projektu analizie poddano ok. 50 tys. produktów BASF, co stanowi ok. 80% całego portfolio.