MentorPlace – mentoring liderek NGO przez kobiety z kadry zarządzającej IBM – IBM

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2011

Szczególnie ważne w zakresie współpracy jest wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń. IBM Polska przygotował program MentorPlace – mentoring liderek NGO przez kobiety z kadry zarządzającej IBM. W celu realizacji projektu zbudowane zostało partnerstwo pomiędzy IBM Polska i Fundacją Feminoteka działającą na rzecz kobiet. Zrekrutowano 12 przedstawicielek III sektora, a także mentorki – kobiety z najwyższej kadry zarządzającej IBM. Projekt rozpoczął się od szkolenia i integracji podopiecznych z mentorkami. Mentoring zakładał kontakt minimum raz, a najczęściej kilka razy, w miesiącu przez ponad pół roku. Opierał się na osobistych spotkaniach, rozmowach telefonicznych oraz wymianie e-maili. Obejmował różne tematy, począwszy od zarządzania pracownikami, po tworzenie strategii działań, PR, współpracę z biznesem czy wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy. Stworzona została również platforma online dla podopiecznych i mentorek, na której umieszczone zostały liczne materiały edukacyjne, z których korzystają pracownicy IBM.