Mentoring i stypendia Santander Universidades

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Jednym z celów Santander Universidades jest pomoc w rozwoju wybitnym jednostkom, wyróżniającym się w świecie akademickim. Wyróżniona grupa to osoby, dbające o rozwój własny poprzez osiągnięcia naukowe oraz rozwój środowiska akademickiego, wykazując się aktywnością na rzecz społeczności.

W roku 2017 stypendium Santander Universidades objętych zostało 2177 osób studiujących w Polsce.

Przyznanych zostało 1009 stypendiów oraz 1168 staży.