Mentoring dla studnetów – Global e-Business Operations

Metryka praktyki

Firma: Global e-Business Operations,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2012

Program Mentoring dla studentów to inicjatywa Ekonomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, realizowany jest on we współpracy z Dolnośląską Siecią Biur Karier. Jego celem jest kształtowanie u studentów świadomości zawodowej oraz umiejętności planowania własnej kariery. Studenci biorący udział w programie otrzymują od mentorów inspirację oraz wiedzę pomagającą im dokonać wyboru kierunku własnego rozwoju. Do udziału w programie zaproszono przedstawicieli kadry menedżerskiej różnych firm, których profile biznesowe są spójne z kierunkami nauczania Uniwersytetu; jedną z nich jest Global e-Business Operations. Dla firmy z kolei założenia programu wpisują się w program CSR Education w Hewlett Packard. Firma dedykowała studentom sześciu mentorów – wieloletnich ekspertów z różnych dziedzin biznesu. Mentorzy spotkają się z podopiecznymi 6–8 razy w czasie trwania mentoringu. Zakres tematyczny jest ustalany przez obie strony.