Mentoring dla liderów przedsiębiorstw społecznych – PwC

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Inwestycje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Innego rodzaju wsparciem dla podmiotów realizujących ważne cele społeczne jest mentoring ze strony pracowników-ekspertów z firm. Działające na zasadzie wolontariatu, 2–3-osobowe zespoły złożone z pracowników PwC o różnych kompetencjach zapewniają mentoring dla liderów przedsiębiorstw społecznych. Program jest nagrodą przyznawaną w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Trwa pół roku; w tym czasie mentorzy odbywają z podopiecznymi 5 sesji. Dyskutowane są na nich konkretne kwestie do rozwiązania oraz metody i podejścia, które mogą zostać zastosowane w przypadku danego przedsiębiorstwa społecznego. Trzy dotychczasowe edycje programu to wsparcie dla 11 liderów przedsiębiorstw społecznych zapewnione dzięki 23 mentorom oraz 6 dodatkowym specjalistom z PwC.