Mentoring CEE

Metryka praktyki

Firma: Dentsu Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program międzynarodowy Mentoring CEE trwał od kwietnia do grudnia 2021 r. Zaproszono do niego pracowników z wszystkich siedmiu krajów wchodzących w skład klastra CEE. Przeprowadzono szereg sesji informacyjnych dla mentorów oraz mentees, proces selekcji i matchowania par oraz szkoleń i testów Gallupa dla uczestników. W trakcie programu odbywały się cykliczne statusy z mentorami. To działanie rozwojowe spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem pracowników dentsu Polska, mimo że w całości odbyło się w trakcie pracy zdalnej. W 2022 r. firma planuje kolejną edycję. W I edycji programu wzięło udział 26 Mentees i 23 Mentorów z kilku krajów. W ramach ankiet badane jest przez firmę m.in. zaangażowanie w cały program (oceny 4 i 5 w skali 1-5) oraz wsparcie w osiągnięciu corocznych celów Mentees (oceny 3 i 4 w skali 1-5). Mentees, którzy przeszli procesy mentoringowe mówią jasno o większej samoświadomości, otwarciu nowych możliwości rozwojowych, ciekawym spojrzeniu osoby „z zewnątrz” na swoją dotychczasową pracę. Zyskują również nowe kontakty i szerszą perspektywę biznesową. Również Mentorzy podkreślają jak ważna jest dla nich ta rola w firmie, zwiększa ich poczucie wpływu, kontakty, również ich rozwija i wzmacnia oraz zmienia patrzenie na codzienną pracę. Tego typu projekty wpływają na zmniejszenie retencji, zaangażowanie pracowników, przyciągają do firmy talenty.