Mentoring and networking

Metryka praktyki

Firma: HSBC Service Delivery (Polska),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Założeniem inicjatywy Mentoring and networking jest zapewnienie pracownikom HSBC Service Delivery Polska narzędzi wspierających ich rozwój osobisty. Mentoring opiera się na zaangażowaniu pracowników, którzy – w porozumieniu z mentorami – sami ustalają ścieżkę swojego rozwoju. Buduje to pewność siebie oraz rozwija umiejętności organizacyjne, świadomość podejmowanych działań. Połączenie mentoringu i networkingu ułatwiło pracownikom HSBC nawiązywanie kontaktów. Profil mentora jest redagowany przez zespół kierujący inicjatywą, aby ułatwić uczestnikom dotarcie do osób najbliżej związanych z ich celami. Już w pierwszym roku działania inicjatywa zgromadziła 50 mentorów i 100 uczestników. W kolejnych latach liczby utrzymywały się na podobnym poziomie. Raz w roku przeprowadzana jest ankieta dla mentorów i ich podopiecznych, mierząca efektywność inicjatywy i procesu mentoringowego. Informacje zwrotne potwierdziły wpływ sesji mentoringowych na rozwój osobisty uczestników. Duża część z nich awansowała lub z powodzeniem ubiegała się o stanowisko w innym dziale HSBC. „Mentoring and networking” zostało regularnym cyklem spotkań networkingowych HSBC. Inicjatywa okazała się szczególnie ważna podczas pandemii COVID-19, kiedy stanowiła doskonałe forum do integracji pracowników. Sesje mentoringowe rozwinęły również system coachingowy w HSBC. Następstwem informacji zwrotnych zebranych w ramach mentoringu było utworzenie kolejnej inicjatywy dla pracowników HSBC – Balance Coaching Circles (skierowanej przede wszystkim do kobiet aspirujących do roli leaderów i managerów wysokiego szczebla).