Mentor Rozwoju – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2011

Projekt Mentor Rozwoju, poświęcony wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, prowadzony jest wspólnie przez PwC oraz Fundację Robinsona Cruzoe (FRC). Podopiecznymi FRC jest usamodzielniająca się młodzież, która otrzymała możliwość dofinansowania zakupu przedmiotów lub kursów związanych z rozwojem samodzielności, np. zestawu narzędzi, kursu prawa jazdy czy kursu językowego. W zamian Robinsonowie mieli pomóc wybranym osobom lub organizacjom w swoim środowisku lokalnym. Każdy z podopiecznych przeszedł przez proces aplikacji, opracowania i realizacji kontraktu. Osobami pilotującymi powstanie i realizację kontraktu byli „Mentorzy Rozwoju” – odpowiednio przeszkoleni pracownicy PwC, którzy wspierali Robinsonów w realizacji kontraktu, oraz lokalni konsultanci Fundacji Robinsona Cruzoe. W pierwszej fazie projektu Robinsonowie pod okiem konsultantów (FRC) przygotowali wnioski do udziału w projekcie. Po wstępnej ocenie wniosków Robinsonowie oraz Mentorzy zostali połączeni w pary, w których dopracowali je, a gdy były już gotowe – podpisywali umowę kontraktu. Po podpisaniu umowy Robinsonowie przystąpili do realizacji zobowiązań. Na 10 zaplanowanych kontraktów zrealizowano 8. Uczestnicy doświadczyli samodzielności, nawiązali ciekawe kontakty, osobiste relacje z członkami lokalnej społeczności, wzmocnili wiarę we własne możliwości oraz zrozumieli i poznali w praktyce mechanizm budowania osobistego zobowiązania.