meeTech #extra – jak wykorzystać MS Team w nauczaniu zdalnym?

Metryka praktyki

Firma: ING Tech Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

To cykl otwartych, bezpłatnych spotkań online, skierowanych do kadry nauczycielskiej oraz pracowników szkół. Spotkania z zakresu obsługi narzędzia Microsoft Teams poprowadzili eksperci z firmy. W dobie wprowadzenia nauczania zdalnego, nauczyciele zostali postawieni przed ogromnym wyzwaniem. Formuła lekcji zmieniła się o 180 stopni. Nauczyciele zostali zmuszeni do wykorzystywania narzędzi, z którymi wielu z nich do tej pory nie pracowało. Celem firmy było ułatwienie im procesu uczenia poprzez poprowadzenie praktycznych warsztatów, obejmujących zagadnienia związane z podstawowymi funkcjami aplikacji, takimi jak: tworzenie i zarządzanie zespołami, czy wykorzystaniem narzędzi podczas prowadzenia zajęć (zadania, ankiety oraz Whiteboard). Projekt jest oddolną inicjatywą pracowników firmy, którzy dzielenie się wiedzą mają wpisane w swoje DNA.