MediaStarter – Canal+ Cyfrowy

Metryka praktyki

Firma: Canal+ Cyfrowy,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

CANAL+ Cyfrowy wdrożył program edukacji medialnej dla młodzieży MediaStarter, który ma pozwolić polskim gimnazjalistom pogłębić wiedzę o środkach masowego przekazu. Potrzeba takiego działania zrodziła się w odpowiedzi na badania „Jak młodzi korzystają z mediów” przeprowadzonych przez PBS DGA na zlecenie firmy. Wynika z nich, że choć nastoletni Polacy są stałymi odbiorcami mediów, to nie mają wystarczającej wiedzy, aby swobodnie i z korzyścią czerpać z oferty medialnej.

Celem projektu jest zmniejszenie różnic kompetencyjnych między nadawcą a młodym odbiorcą przekazu medialnego, przybliżenie młodzieży roli i zadań mediów, różnic między środkami masowego przekazu, technik pracy w mediach, koncepcji „czwartej władzy”, wpływu mediów na społeczeństwo i jednostkę oraz roli odpowiedzialnej reklamy.

Materiały edukacyjne projektu MediaStarter dla spółki CANAL+ Cyfrowy opracowywali eksperci z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Treść programu podzielono na cztery bloki tematyczne: Media wczoraj, dziś i jutro, Świat w oczach mediów, Jak pracują media, Odbiorco, obudź się!

Program, wydany w formie płyt CD, zawiera scenariusze zajęć, slajdy oraz wybór materiałów filmowych, które można wyświetlić podczas lekcji, a także materiały pomocnicze przeznaczone do wręczenia uczniom. MediaStarter trafił już do gimnazjów w woj. mazowieckim. Jest także dostępny na stronie internetowej www.canalpluscyfrowy.pl/mediastarter.

W ramach programu MediaStarter od maja do października 2006 trwała I edycja konkursu dziennikarskiego dla gimnazjalistów z całej Polski pt.: „Liczy się temat”, którego celem było silniejsze uwrażliwienie nastolatków na rolę i wpływ mediów na społeczeństwo oraz ćwiczenie warsztatu dziennikarskiego.

Autorzy najlepszych artykułów, audycji, filmów poruszających problemy istotne dla ich miasta czy środowiska zdobyli atrakcyjne nagrody dla siebie oraz swoich szkół. Spośród 115 nadesłanych prac jury konkursu pod przewodnictwem Teresy Torańskiej wyłoniło 11 laureatów. Dzięki ich pracom dziennikarskim CANAL+ Cyfrowy przekazał wsparcie o łącznej wartości 40.000 zł m.in. Oświatowo-Kulturalnemu Stowarzyszeniu „Civitatis Loviensis”, Centrum Młodzieżowemu „Przystań”, Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, Ośrodkowi dla Uchodźców w Radomiu, Towarzystwu Opieki nad Zabytkami w Warszawie, Parafii i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników, wychowankom domów dziecka oraz rodzinie dzieci autystycznych.

Program MediaStarter rozesłany został do ponad 200 placówek szkolnych, a stronę internetową odwiedziło w sumie 15 000 użytkowników. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 200 uczniów z 65 szkół.

CANAL+ Cyfrowy przedstawił swój projekt w ramach ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych nt. potrzeby edukacji medialnej.