MediaStarter – CANAL+ Cyfrowy

Metryka praktyki

Firma: Canal+ Cyfrowy,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:Firma postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie eksperta ds. mediów przy tworzeniu długoterminowego programu adresowanego do młodych odbiorców mediów. Chcąc zdefiniować obszar planowanych działań CSR, spółka CANAL+ Cyfrowy zleciła firmie PBS DGA wykonanie projektu badawczego pod hasłem „Jak młodzi korzystają z mediów”. Wyniki badań wykazały, że młodzi ludzie korzystają z mediów, lecz są często przytłoczeni informacyjnym szumem i nie posiadają wystarczających umiejętności, aby świadomie wybierać z ich obszernej oferty. Konkluzja ta stała się podstawą do stworzenia pierwszego w Polsce programu edukacji medialnej dla gimnazjalistów MediaStarter. Projekt MediaStarter podjął tym samym działania rekomendowane w zapisach ustawowych, wypełniając niewykorzystany obszar w systemie edukacji i stał się narzędziem pomocnym dla nauczycieli w realizacji obowiązku nauczania o mediach.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Celem programu MediaStarter jest: zmniejszenie różnic kompetencyjnych między nadawcą a młodym odbiorcą przekazu medialnego; przybliżenie młodzieży roli i zadań mediów, różnic między środkami masowego przekazu, technik pracy w mediach i koncepcji „czwartej władzy.” Prace nad projektem rozpoczęły się w lutym 2006 roku. Program ma charakter długoterminowy i jest adresowany do gimnazjalistów. MediaStarter jest realizowany przez nauczycieli w formie cyklu zajęć, które mają wyposażyć młodych odbiorców w odpowiednie narzędzia do umiejętnego i świadomego odbioru mediów. Aby materiały dydaktyczne MediaStartera były dostosowane do potrzeb gimnazjalistów, CANAL+ Cyfrowy powierzył ich opracowanie ekspertom z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Treść programu podzielono na cztery bloki tematyczne: Media wczoraj, dziś i jutro, Świat w oczach mediów, Jak pracują media, Odbiorco, obudź się! Program wydany w formie płyt CD, zawiera scenariusze zajęć, slajdy oraz wybór materiałów filmowych.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
Podjęte działania wpisują się w strategię firmy i wzmacniają jej pozytywny wizerunek odpowiedzialnego nadawcy. Inicjatywa spółki CANAL+ Cyfrowy uzyskała pozytywne oceny opiniotwórczych środowisk i instytucji. Patronat nad projektem objęły m.in. UNESCO, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Forum Odpowiedzialnego Biznesu uznało MediaStarter jako dobrą praktykę, rekomendując ją w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2006.” Za projekt edukacji medialnej CANAL+ Cyfrowy otrzymał również nagrodę „Mocni Wizerunkiem” podczas VI Kongresu Public Relations w Rzeszowie.

DLA ADRESATÓW:
Realizując opisany program, CANAL+ Cyfrowy edukuje również swoich przyszłych odbiorców jako bardziej świadomych, krytycznych, a przez to bardziej wymagających uczestników rynku medialnego. Z bezpłatnych szkoleń skorzystało do tej pory prawie 500 nauczycieli. Płyty z programem MediaStarter trafiły także do wydziałów pedagogicznych wyższych uczelni oraz do 60 bibliotek pedagogicznych w całej Polsce.

WYZWANIA:

Istotną kwestią jest rozwijanie współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami zaufania publicznego, w tym z gminami, które firma zachęca do promowania szkoleń z zakresu edukacji medialnej w szkołach znajdujących się na danym terytorium. W trakcie realizacji projektu pojawiła się również potrzeba zorganizowania warsztatów dla uczniów, które będą realizowane stopniowo już od 2008 roku.