Mecenat Funduszu Pomocowego Centrum Praw Kobiet        

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 5 - Równość płci

Kompania Piwowarska objęła Mecenatem Fundusz Pomocowy Centrum Praw Kobiet. Fundusz zapewnia wsparcie materialne dla kobiet lub ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie. Dzięki Funduszowi Centrum Praw Kobiet może w szerszym zakresie udzielać wsparcia klientkom, które znalazły się w trudnym położeniu przede wszystkim z powodu doświadczania przemocy, niepełnosprawności, samodzielnego macierzyństwa, wielodzietności, kryzysu bezdomności, bezrobocia czy dyskryminacji.