Mecenas zabytków techniki kolejowej

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Grupa PKP CARGO jest mecenasem zabytków techniki kolejowej. Od 17 lat utrzymuje zabytkowy tabor kolejowy w skansenie w małopolskiej Chabówce. Wspólnie z wielkopolskimi jednostkami samorządu terytorialnego współfinansuje działalność 114-letniej Parowozowni w Wolsztynie (status Instytucji Kultury). Wspólnie z organizacjami non-profit, działającymi na rzecz ochrony zabytków kolejnictwa działa również dla rozwoju kolejowego ruchu turystycznego w ramach m.in. programu edukacyjnego „Lato z Parowozami”. Od 2005 r. PKP Cargo organizuje „Parowozjadę” – jedno z największych wydarzeń plenerowych popularyzujących historię kolei.