McDonald’s wspiera wolontariat – McDonald’s Polska

Metryka praktyki

Firma: McDonald's Polska,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Zgodnie z misją McDonald’s stara się być odpowiedzialnym i godnym zaufania pracodawcą, stwarzać szanse rozwoju i samorealizacji. Siła zespołu, wzajemny szacunek i zdolność do współdziałania, pozwoliły McDonald’s na założenie organizacji pożytku publicznego, wspieranej finansowo i organizacyjnie, i będącej deklaracją społecznego zaangażowania tam, gdzie pomoc charytatywna liczy się najbardziej, w zakresie trudno dostępnych badań USG dla dzieci, badań z zakresu profilaktyki antynowotworowej. 10 lat temu, gdy zakładano Fundację Ronalda McDonalda, wolontariat był na początkowym etapie rozwoju. McD, aktywnie budując Fundację, promował wolontariat na wszystkich poziomach swojej organizacji, wiedząc z doświadczeń innych krajów, że wraz z rozwojem firmy powstanie z tego ogromnej wartości dzieło w postaci ludzi, zaangażowanych w pomaganie. Rok 2011 obchodzony w UE jako Rok Wolontariatu – był szczególną okazją do zmierzenia efektów pracy wolontariuszy w Fundacji oraz pokazania ich zaangażowania na forum Europejskiego Tour’u Wolontariatu w Polsce. Dekadę pracy Fundacji na rzecz innych najlepiej opisać przez tysiące osób, które skorzystały z bezpłatnych programów medycznych, tysiące lekarzy, podnoszących swoją wiedzęz zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów u dzieci w trakcie szkoleń organizowanych przez Fundację, tysiące rodzin – odbiorców materiałów o profilaktyce oraz książek, wydawanych z myślą o lekarzach, dzięki którym mają kontakt z najnowszą wiedzą z dziedziny onkologii. Na równi z tymi najbardziej znaczącymi cyframi dziś można już pokazywać także tysiące ludzi poświęcających swój czas i talenty na rzecz innych.