Mazovian Startup

Metryka praktyki

Firma: ROHLIG SUUS Logistics,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W ostatnich latach obserwowany jest znaczący trend wskazujący na potrzebę innowacyjności wśród przedsiębiorców oraz wzrost konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez rozwój działalności gospodarczej, wykorzystanie nowych technologii oraz koncentrację działań nad poprawą jakości życia i wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego. Główne bariery to trudności związane z doprecyzowaniem koncepcji, w testowaniu, we wdrażaniu rozwiązań oraz w dostępnie do mentorów i doradców z branży.

Mazovian Startup to program akceleracyjny ROHLIG SUUS Logistics skierowany do innowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie start-upów, których działalność wpisuje się w co najmniej jeden obszar Inteligentnych Specjalizacji Województwa Mazowieckiego: inteligentne systemy zarządzania, bezpieczna żywność, wysoka jakość życia i nowoczesne usługi dla biznesu. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie i przyśpieszenie rozwoju ich działalności. W trakcie akceleracji uczestnicy oprócz oferty szkoleniowej, doradczej i mentoringowej zyskują także cenne doświadczenie związane z możliwością szybkiej weryfikacji potencjału projektu oraz możliwość rozwoju sieci kontaktów biznesowych.

W ramach programu do grudnia 2018 roku przeprowadzono 126 godzin mentoringu i doradztwa oraz 32 szkoleń biznesowych dla uczestników projektu. Zorganizowano półfinał, gdzie Jury Innovation Council wybrało najlepsze projekty. Uczestnicy prezentowali swoje projekty przed inwestorami, mentorami i ekspertami branżowymi. Najlepsze 7 projektów zakwalifikowało się do dalszej akceleracji i zawalczy w trakcie Demo Day o nagrodę główną 20 000 zł.

Prawie 80 % uczestników projektu stwierdziło, że udział w szkoleniach przyniósł im wymierne korzyści i poszerzył ich wiedzę i umiejętności.