Matematyczny Żywiec Jutra

Metryka praktyki

Firma: Zakład Fotograficzny u Jarka - Jarosław Deka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Zakład Fotograficzny u Jarka pod nazwą Matematyczny Żywiec Jutra (MŻJ) ma na celu ukazanie zachęcenie dzieci do nauki matematyk. Innowacyjny sposób prowadzenia w oparciu o nową podstawę programową pomaga w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym związanym z tym przedmiotem.

Wykorzystywane są teatrzyki, algorytmy, kodowanie i inne. Ważna jest integracja, nauka współpracy MŻJ sprzyja zaangażowaniu dzieci, zwiększa ich kompetencje z tematów, które sprawiały wcześniej trudność, utrwala wcześniej zdobytą wiedzę, pomaga rodzicom i dzieciom zgłębiać tajniki matematyki.

Praktyka jest realizowana i będzie rozwijana we współpracy z placówkami oświatowymi oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej. Opracowana praktyka opiera się o nową podstawę programową i jest prowadzona przez obecnych studentów studiów pedagogicznych.

Więcej informacji: