Masz wpływ na swoje życie

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Przygotowane przez PZU Kompendium wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i finansowej „Masz wpływ na swoje życie” zawiera najciekawsze wnioski z „Badania o życiu i zdrowiu Polaków”, przeprowadzonego w maju 2021 r. na próbie 1500 Polaków w wieku lat 18-65. Zawiera też wskazówki i porady ekspertów z różnych dziedzin dla wszystkich, którzy chcą zrobić coś konkretnego dla zdrowszego, dłuższego i bezpieczniejszego życia własnego i rodziny. Czytelnicy znajdą m.in. porady dietetyczki, fizjoterapeutki i psychologa z PZU Zdrowie.