Marszobieg Charytatywny – ArcelorMittal Poland

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Pomysł na marszobieg powstał dzięki oddolnej inicjatywie pracowników ArcelorMittal Poland, którzy kilka lat temu zwrócili się o wsparcie finansowe dla chorego dziecka jednego z kolegów. W ten sposób w 2013 roku zrodziła się inicjatywa Marszobieg Charytatywny, który stał się stałym elementem firmowego Tygodnia Zdrowia, który w ArcelorMittal Poland organizowany jest corocznie na początku października. Trasa Marszobiegu jest wyznaczana na terenie zakładów w trzech lokalizacjach: Kraków, Dąbrowa Górnicza i Zdzieszowice. Ramię w ramię, maszerując, biegnąc, truchtając z kijkami lub bez, grupkami, parami lub indywidualnie pracownicy, podwykonawcy i pracownicy spółek zależnych pokonują kolejne kilometry. Każdy kilometr przebyty indywidualnie przez pracowników i potwierdzony przybiciem pieczątki w punkcie kontrolnym skutkuje przekazaniem przez firmę 5 zł na leczenie lub rehabilitację dzieci pracowników. Dzieci, do których trafia pomoc finansowa, zgłaszane są do inicjatywy nie tylko bezpośrednio przez rodziców, ale często właśnie przez kolegów z pracy znających ich trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną.

W 2016 roku w akcji udział wzięło 1372 pracowników, którzy przeszli łącznie 9077 kilometrów, co dało kwotę 45 385 zł przekazaną na rzecz chorych dzieci pracowników.