Maraton innowacyjności Dystrybucja Innowacji

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Przez 3 dni Maratonu innowacyjności Dystrybucja Innowacji dwanaście zespołów studenckich pracowało nad nowatorskim rozwiązaniem w obszarach wskazanych przez TAURON Dystrybucja, spółki TAURON Polska Energia. W pierwszym dniu maratonu uczestnicy poznali zakres działalności firmy, wyzwania stojące przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz zasady pracy w formule service design thinking. W drugim dniu zespoły poznały potrzeby klientów spółki i w odpowiedzi na te potrzeby projektowały rozwiązania metodyką design thinking. Tematem przewodnim maratonu innowacyjności była „Energia Przyszłości: Internet Rzeczy, Big Data i elektromobilność w inteligentnych sieciach energetycznych”.

Podczas procesu tworzenia kreatywnych rozwiązań uczestnicy mogą weryfikować swoje pomysły z obecnymi na wydarzeniu specjalistami TAURON Dystrybucja, którzy pełnią rolę mentorów oraz osób testujących prototypy rozwiązań. W trzecim, ostatnim dniu maratonu, uczestnicy prezentują swoje pomysłu przed komisją konkursową, która spośród wszystkich przedstawionych rozwiązań wybiera jeden najbardziej innowacyjny projekt.

W wydarzeniu uczestniczyły zespoły z: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnik Częstochowskiej, Śląskiej i Wrocławskiej.

W zakresie promocji wydarzenia na uczelniach podjęto współpracę z członkami Rady Naukowej działającej przy TAURON Dystrybucja.

Więcej informacji: