Mapa Retencji

Metryka praktyki

Firma: Ecol-Group,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Zabezpieczenie wody deszczowej w beczkach lub specjalnych zbiornikach przydomowych ma kolosalne znaczenie dla dbałości o środowisko, ale również przynosi wymierne korzyści finansowe dla domostwa. Zgromadzona woda deszczowa może służyć do podlewania ogrodu oraz kwiatów domowych, a to może znacznie obniżać rachunki za wodę pobieraną z wodociągów. W okresach suszy i upałów zbiornik na deszczówkę często staje się ratunkiem dla roślin.

Chcąc pokazać skalę i wartość, jaka płynie z małych działań, które każdy może we własnym zakresie wdrożyć, powstała Mapa Retencji. To projekt realizowany przez Manifest Klimatyczny. Mapa gromadzi informację o zbiornikach, stawach czy oczkach wodnych, które nie powstają przez przegradzanie rzeki i strumieni. Jej głównym zadaniem jest pokazanie jak ogromne znaczenie ma retencjonowanie wody opadowej oraz tego, że małymi krokami możemy zainicjować wielką zmianę.

Aktualnie swoją obecność na mapie zaznaczyło już ponad 300 użytkowników a zadeklarowana objętość retencyjna to w sumie 34 940 m3.

Mapa Retencji to projekt realizowany w ramach kampanii społecznej Manifest Klimatyczny i podobnie, jak cała akcja, angażuje pracowników Ecol-Group i promuje dobre praktyki małej retencji. Przy okazji promocji Mapy Retencji został uruchomiony konkurs: w którym można wygrać beczkę na deszczówkę. Uczestnicy konkursu zostali zaproszeni, by stali się darczyńcami i zawalczyli o beczkę dla wybranej przez siebie instytucji – wskazane przedszkole, szkoła czy inna instytucja publiczna zostanie obdarowana jedną z trzech beczek, które będą mogły służyć edukacji ekologicznej i szerzeniu idei wartości, jaką niesie za sobą mała retencja.

https://manifestklimatyczny.pl/mala-retencja-mapa/

https://blog.manifestklimatyczny.pl/2022/01/12/zawalczmy-o-fundament-zycia-dla-przyszlych-pokolen-zostan-naszym-sojusznikiem/