Manufacturing Academic Partership

Metryka praktyki

Firma: 3M w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2021 r. 3M Poland rozpoczął w Polsce program Manufacturing Academic Partership (MAP) ukierunkowany na rozwój edukacji STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w szkołach technicznych. W ramach programu, W czerwcu 3M wraz z Urzędem Miasta we Wrocławiu oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej otworzył w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu nowoczesną pracownię do nauki zasad funkcjonowania Przemysłu 4.0. Celem praktyki jest promocja edukacji technicznej i wspieranie młodych ludzi w praktycznym pozyskiwaniu wiedzy.