Manifest Alkoholowy – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Kompania Piwowarska uznając, że niewłaściwa konsumpcja wyrobów alkoholowych może spowodować negatywne skutki osobiste, zdrowotne bądź społeczne, w 2005 r. wprowadziła odpowiedzialny marketing swoich produktów.

Manifest Alkoholowy to program odpowiedzialnej komunikacji marketingowej. Obejmuje on wszystkich pracowników firmy tworzących komunikację marketingową oraz pracowników współpracujących z nimi agencji reklamowych. Każda z tych osób wzięła udział w szkoleniach z zakresu etycznego marketingu i zasad głoszonych w Manifeście. Termin komunikacja marketingowa obejmuje wszelkie media (w tym internet i wiadomości tekstowe), opakowania, promocje, product placement, merchandising, sponsoring oraz badania marketingowe.

Do nadzoru nad zgodnością działań z deklaracjami powołana została Komisja ds. zgodności marketingowej, której celem jest akceptowanie, sugerowanie zmian lub odrzucanie projektów i działań marketingowych. Ma ona też obowiązek poddawania krytycznej ocenie komunikacji marketingowej.

W praktyce wszystkie materiały i pomysły związane z komunikacją marketingową muszą być przedstawione komisji do zaopiniowania. Odpowiedzialna komunikacja marketingowa Kompanii Piwowarskiej opiera się na zobowiązaniach zawartych w Kodeksie Reklamowym Browarów Polskich, Manifeście Alkoholowym SABMiller i Kodeksie Marketingowym SABMiller.