Mamy Plan!

Metryka praktyki

Firma: Franklin Templeton,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

We wrześniu 2020 firma Franklin Templeton we współpracy z Fundacją Mamo Pracuj przeprowadziła I edycję kampanii „Mamy Plan!”-programu wsparcia dla kobiet z całej Polski powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci oraz tych, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii lub chcą zmienić pracę. Udział w programie dawał możliwość uczestniczenia w godzinnych, bezpłatnych spotkaniach ze specjalistą ds. rekrutacji, podczas których uczestniczki mogły skonsultować swoje cv, znajomość języka angielskiego, dowiedzieć się w jaki sposób i gdzie szukać pracy, jak przygotować się do procesu rekrutacyjnego i jakie są trendy na rynku pracy. Dodatkowo uczestniczki otrzymywały przygotowany przez rekruterów firmy Franklin Templeton przewodnik o tym, w jaki sposób efektywnie szukać pracy i przejść z sukcesem proces rekrutacji. MAMY Plan! – to kolejne działania firmy skierowane do kobiet. Firma od czterech lat aktywnie wspiera mamy w powrocie na rynek pracy organizując drzwi otwarte dla mam.

W pierwszej edycji programu „Mamy Plan!” wzięło udział 81 kobiet. Ewaluacja programu obejmowała zarówno analizę materiałów programu, jak i zgłoszeń oraz dwa krótkie badania ankietowe. Pierwsze wykonane przed rozpoczęciem konsultacji, a drugie po odbytej konsultacji (ankieta internetowa). Przed rozpoczęciem konsultacji, zakwalifikowane uczestniczki uzupełniły ankietę online na temat oceny własnych możliwości w kontekście poszukiwania pracy. Wzięło w niej udział aż 80 kobiet (responsywność na poziomie 87%). Bezpośrednio po odbytej konsultacji, do uczestniczek została wysłana ankieta ewaluacyjna na temat wrażeń po wzięciu udziału w projekcie. W badaniu wzięło udział 65 kobiet (responsywność na poziomie 80%). Celem przeprowadzenia badania, było uzyskanie informacji zwrotnej na temat poszczególnych elementów projektu w obszarach: wpływ konsultacji na ocenę własnych szans na rynku, korzyści z programu, poruszane tematy, sposoby wykorzystania informacji uzyskanych w trakcie rozmowy, itp.

Korzyści wskazane przez uczestniczki programu w ankiecie ewaluacyjnej wskazują, że: – konsultacje dostarczyły im wielu praktycznych wskazówek w obszarach takich jak: konstrukcja dobrego CV, prowadzenie i aktualizacja profilu LinkedIn, przebieg rozmowy rekrutacyjnej i perspektywa rekrutera, wskazanie kierunków zawodowych, podniesienie wiary we własne możliwości i zwiększenie pewności siebie; – konsultacje w jednoznaczny sposób wpłynęły na ocenę własnych możliwości uczestniczek i poczucie skuteczności. Niemal 30% uczestniczek oceniło swoje szanse na rynku pracy wysoko lub bardzo wysoko, co oznacza wzrost o niemal 28% względem wcześniejszego badania. Tylko 2% badanych oceniło swoje szanse na rynku pracy jako słabe lub bardzo słabe (w porównaniu do 27% ocen negatywnych przed konsultacją). Z perspektywy korzyści firmy, statystyki zasięgów, ilości reakcji na informacje, widać, że tego typu inicjatywy są oczekiwane i spotykają się z ogromnym zainteresowaniem grupy docelowej.

https://www.franklintempletoncareers.com/content-common/miscellaneous/educational-materials/careers/mamopracuj-guide-2.0.pdf