Mamy nowe lokum, kumasz? Nowy dom dla żab w Stawigudzie – Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Podczas prac przygotowawczych na terenie inwestycji DB Schenker w Stawigudzie (woj. warmińsko – mazurskie) w sierpniu 2015r. znaleziono siedlisko żab z gatunku kumak nizinny. Firma podjęła decyzję, że przed rozpoczęciem prac budowalnych terminalu Oddziału Olsztyn, dla żab zostanie znalezione nowe lokum.

Inwestycja została objęta nadzorem przyrodniczym, a teren wokół zyskał specjalne ochronne ogrodzenie. Nadzór przyrodniczy na terenie inwestycji w Stawigudzie był sprawowany przez ponad miesiąc (od 24. sierpnia do 30. września 2015r.). Aby wyłapać wszystkie zwierzęta z terenu przyszłej budowy, od wewnątrz, wokół ochronnego ogrodzenia zostało zakopanych 12 wiaderek, tzw. pułapek żywołownych na płazy i gady. Pułapki miały perforowane dno w celu umożliwienia odsiąkania wody deszczowej, wypełniono je również częściami roślin, by schwytanym zwierzętom zapewnić czasowe schronienie. Pułapki były kontrolowane kilka razy dziennie między 15 a 30 września 2015r.

W czasie nadzoru przyrodniczego schwytano:

  • 37 żab
  • 6 traszek grzebieniastych,
  • 3 grzebuszki ziemne,
  • 3 traszki zwyczajne oraz
  • 1 padalca zwyczajnego.

Wszystkie zwierzęta zostały przeniesione z terenu budowy w okolice pobliskiego zbiornika wodnego. Na terenie inwestycji pozostawiono ogrodzenie, aby uniknąć ponownego zasiedlenia przez płazy i gady. Sprawozdanie i pełna dokumentacja z przedsięwzięcia została przekazana Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.