Mamo, Tato, wolę wodę! – Żywiec Zdrój S.A.

Metryka praktyki

Firma: Żywiec Zdrój,
Branża: FMCG, Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2010

Tak na świecie, jak i w Polsce siedzący tryb życia i otyłość stanowią coraz większy problem społeczny. Uznając, że w tym kontekście bardzo ważne jest promowanie zdrowego stylu życia – właściwego odżywiania się, w tym picia wody i aktywności fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci, Żywiec Zdrój zrealizował Program „Mamo, Tato, wolę wodę!”.

Program skierowany był do dzieci w wieku od 3 do 9 lat, ich rodziców i nauczycieli. Celem było promowanie picia wody, zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Partnerami merytorycznymi akcji zostały Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut Żywności i Żywienia, zaś patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Zdrowia.

We współpracy z ekspertami do spraw żywienia, psychologiem, fizykiem, ekologiem oraz pedagogiem stworzono zestawy materiałów: scenariusze zajęć dla nauczycieli, zeszyty ćwiczeń o różnym stopniu trudności, poradniki dla rodziców, tablice i plakaty dydaktyczne oraz płyty z materiałami dźwiękowymi. Gotowe zestawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistów MEN, trafiły do nauczycieli, którzy realizowali na ich podstawie cykl 5 lekcji. Dzieci dowiadywały się, jakie właściwości i zastosowania ma woda oraz jak jest ważna dla ich organizmu i całego otaczającego świata. Propozycje „wodnych zabaw” zostały przygotowane także dla rodziców do zrealizowania z dzieckiem w domu. Stworzona została również strona www.wolewode.pl zawierająca porady ułatwiające wprowadzenie wody do diety dziecka.

Akcja prowadzona była w okresie od września do grudnia 2009 i od września do grudnia 2010. Zestawy materiałów w pierwszej edycji programu trafiły do 2200 szkół i przedszkoli w 40 największych miastach w Polsce, zaś w drugiej – do 2200 przedszkoli w ponad 120 miejscowościach. W akcji wzięło udział około 350 tysięcy przedszkolaków (około 24% populacji) oraz 165 tysięcy dzieci w wieku od 7. do 9. roku życia (około 15% populacji). W otwartych imprezach inaugurujących akcję wzięło udział łącznie około 3 tysięcy osób.