Mamo, Tato, proszę, pracuj bezpiecznie

Metryka praktyki

Firma: Sela,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2021 r. podczas Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy firma Sela zorganizowała dla dzieci konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w pracy. Hasłem przewodnim było „Mamo, Tato, proszę, pracuj bezpiecznie”. Dzieci swoje prace nadsyłały mailem, pocztą tradycyjną bądź przynosiły osobiście. Wielu uczestników zostało wyróżnionych, a najciekawsze dzieła zostały nagrodzone upominkami. Głównym celem konkursu było nakłonienie młodego człowieka do zastanowienia się, w jak sposób rodzic może wpłynąć na swoje bezpieczeństwo w pracy i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami z opiekunem. W konkursie wzięło udział ok. 50 dzieci. Przesłały wspaniałe prace plastyczne poruszające temat bezpieczeństwa w pracy. Efekt – trzy miejsca na podium oraz 8 wyróżnień! Nie sposób było postąpić inaczej, gdyż wyobraźnia dzieci, ich pracowitość oraz zaangażowanie zaskoczyły jury zupełnie. Bezsprzeczną korzyścią zarówno dla uczestników konkursu, ich opiekunów, jak i odbiorców prac plastycznych dzieci, było spojrzenie na zagrożenia w pracy z zupełnie innej strony. Dzieci spostrzegając świat w zupełnie odmienny dla dorosłego sposób, działają dużo bardziej intuicyjnie i pomagają dostrzec zagrożenia tam, gdzie przeciętny dorosły dawno już ich nie zauważa. Uczmy się od dzieci!

https://www.facebook.com/selabhp/photos/4498121713535282