Mamo, tato dbajmy o serce! – Servier Polska

Metryka praktyki

Firma: Servier Polska,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2010

Choroby serca i układu krążenia są niezmiennie od wielu lat główną przyczyną śmierci Polaków. Rozumiejąc znaczenie promocji zdrowego stylu życia i kształtowania odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat, firma Servier postanowiła właśnie do dzieci skierować 8. edycję akcji „Servier dla Serca”. Pod hasłem „Mamo, tato dbajmy o serce!” powstał specjalny projekt dotyczący profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych „Szkoła Servier”.

W skład pilotażowego programu „Szkoła Servier” weszły scenariusze lekcji oraz „Serdeczne lekcje”, które prowadzone były w Namiocie Edukacyjnym towarzyszącym „Kardiologicznej Poradni Servier”. Scenariusze lekcji pod kątem dydaktycznym zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, odrębnie dla klas I–III oraz IV–VI. Program merytoryczny „Szkoły Servier” opracowany został wraz z Polskim Forum Profilaktyki, które objęło akcję patronatem naukowym. Dodatkową atrakcją była wizualizacja kilkumetrowej konstrukcji serca przedstawiającej w sposób obrazowy jego budowę. Uczestnicy lekcji mieli możliwość obejrzenia modelu tego narządu od środka. Dzieci mogły też na koszt organizatora wysłać do bliskich specjalnie zaprojektowaną kartkę zachęcającą do zdrowego trybu życia i dbania o swoje serce.

Do programu zostało zaproszonych 150 szkół z miast znajdujących się na trasie Kardiologicznej Poradni Servier. W „Serdecznych Lekcjach” wzięło udział ponad 2 tysiące dzieci z 16 miast. Pozostałe szkoły z całej Polski, które podczas zajęć chciały skorzystać z projektów lekcji, mogły je pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.dbajoserce.pl.