„Mam dobry pomysł. Pomagam” – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Ideą wolontariatu PKN ORLEN są wspólne działania w oparciu o Wartości: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Wolontariat ma na celu doświadczenie wartości w praktyce, tj. pomoc potrzebującym poprzez wzrost zaangażowania pracowników i satysfakcji z wykonywanej pracy. W konkursie grantowym „Mam dobry pomysł. Pomagam” pracownicy mogą zgłaszać swoje projekty dobroczynne, które są weryfikowane i nagradzane. Dzięki otrzymanym od firmy środkom mogą realizować własne inicjatywy społeczne.

W 2016 roku firma przyznała pracownikom środki finansowe m.in. na:

  • zabawy sportowe dla podopiecznych Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Przyjaciele” przy wsparciu piłkarzy nożnych Wisły Płock,
  • odnowienie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w podpłockiej miejscowości Grabina. Wolontariusze m.in. zbudowali piaskownicę i boisko do gry w piłkę oraz zagospodarowali teren zielony. Dla najmłodszych zorganizowali pogadankę i warsztaty ekologiczne z wykorzystaniem odpadów,
  • budowę kolorowego i bezpiecznego placu zabaw dla niepełnosprawnych dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie, ponadto zorganizowano warsztaty plastyczne oraz taneczne dla podopiecznych ośrodka,
  • porządkowanie terenów przyległych do jeziora Czarnego we Włocławku. Wolontariusze przygotowali część edukacyjno-rekreacyjną,
  • realizację prac remontowych na rzecz schroniska dla zwierząt w Falenicy,
  • realizację prac remontowych w wymagającym gruntownego remontu domu we wsi Malanowo Nowe dla 19-letniego Łukasza i jego dwóch młodszych sióstr oraz w mieszkaniu socjalnym byłej podopiecznej domu dziecka z Łodzi,
  • organizację zbiórki złomu i makulatury. Z uzyskanych środków wolontariusze zakupili sprzęt sportowy dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Nowym Sączu i Bielsku Białej. Ponadto wyremontowali jeden z domów,
  • organizację treningów narciarstwa biegowego dla młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu,
  • organizację rozgrywek sportowych.

Łącznie w realizacji działań wzięło udział 1958 wolontariuszy, którzy działali na rzecz 777 beneficjentów. Obszar działania to 4 województwa.