Mały przedsiębiorca – IKEA Retail

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2013

Międzyszkolny konkurs ekonomiczny pod nazwą Mały przedsiębiorca, którego celem było zapoznanie uczniów łódzkich szkół podstawowych z zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorczości i finansów, zorganizowała IKEA Retail. Do zadań uczestników należało m.in. zaplanowanie budżetu domowego, stworzenie pomysłu na biznesplan, a także wymyślenie hasła reklamowego. Dzieci obejrzały scenkę przygotowaną przez uczniów z Klubu Młodego Konsumenta, na podstawie której musiały odpowiedzieć na pytania dotyczące prawa konsumenckiego. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu spotkali się z doradcą metodycznym, wymienili się doświadczeniami we wprowadzaniu zagadnień ekonomicznych i otrzymali wskazówki do pracy.